संपर्क साधा:

डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस स्मारक
भैय्या चौक , रेल्वे स्टेशन रोड ,
सोलापूर-४१३००१.
महाराष्ट्र, भारत.
email - smckotnismemorial@gmail.com

 
सोलापूर महानगरपालिका
इंद्रभुवन, आंबेडकर चौक, रेल्वे लाइन्स,
सोलापूर-४१३००१.,
महाराष्ट्र, भारत.